Dvě základní linie vývoje firem jsou 

 • kroky k ukončení činnosti firmy (ať už se jedná o likvidaci, nebo úpadek, prodej firmy či ukončení podnikání u fyzické osoby),
 • FIRMU PŘEVEDEME (ODKOUPÍME) A VŠE VYŘEŠÍME ZA VÁS
 • revitalizace firmy a stabilizace.


 Krizové řízení pracuje v zásadě s řešením krize v těchto bodech:

 • zjištění skutečných příčin,
 • jmenování krizového managementu a předání moci do jeho rukou,
 • zavedení ozdravných a následně stabilizačních opatření.
 • Jmenování krizového managementu a předání moci do jeho rukou

  Z výše uvedeného vyplývá, že to budeme my, koho jmenujeme do krizového týmu a komu předáme moc nad celým procesem. Tato fáze je v podmínkách malé firmy trochu schizofrenní – musíme se jednak vypořádat se zavrhnutím stávajícího managementu (to jest nás samých) a zároveň ustanovení krizového týmu, což budeme opět my sami.
   
  Psychický proces, kterým pak pravděpodobně projdeme, bude následující:
  • uvědomění si chybného vzorce uvažování, přijetí nutnosti změny,
  • odpuštění si porážky, zbavování se strachu,
  • vědomý, rychlý a systematický postup, použití metod k ozdravení, zpětná vazba (vyhodnocování, co funguje, co ne),
  • zklidnění, otevření se novým podnětům.
 • Některé ze základních zásad jsou tyto:
  • důraz na přesnou a rychlou fakturaci, abychom dostávali peníze do firmy co nejdříve po provedení práce,
  • systematické vymáhání pohledávek po splatnosti, zjištění všech možných přeplatků z minulosti, o jejichž vrácení lze požádat,
  • zbavení se přebytečného nebo nutně nepotřebného majetku jeho prodejem (zásoby, dlouhodobý majetek, ale i postoupení pohledávek), tj. převedení méně likvidních aktiv na finanční zdroje.

  Na druhé straně bude potřeba aktivně řešit stranu pasiv – tedy závazků:
  • uzavření reálných splátkových kalendářů a tím prodloužení splatnosti našich závazků bez ztráty bonity,
  • slučování půjček, refinancovaní stávajících úvěrů s využitím lepších podmínek,
  • snižování závazků – tj. zrušení nákladů, které nejsou nezbytně nutné, tlak na snižování nezbytných nákladů (pozor na kvalitativní hlediska).
  Ke snižování nákladů je dobré podotknout, že bychom se měli dobře zamyslet nad tím, co je doopravdy pro firmu důležité, a rozvážit si, co jsou vyhozené peníze. Obecně platí, že to nejcennější, co firma má, jsou její lidské zdroje. Vždyť odtud se berou nové myšlenky a nápady, loajální zaměstnanci budou ti, kteří nás podrží i v nelehké situaci, dodají nám energii jít dál.
   
  Bylo by dobré zaměřit se tedy pak na ty, kteří to s firmou myslí vážně, ztotožňují se s ní a jejich důvěra nám pomůže. Vyhledávat pak jejich aktivní přístup, nebrzdit je v rozletu, nechat si od nich pomoci a za důvěru v nás jim dát důvěru v jejich schopnosti. Zkusme se podívat na každého člověka z nového úhlu pohledu a využijme co nejlépe jeho potenciál a talent.