LIKVIDACE A ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI.VAŠI SPOLEČNOST PŘEVEDEME NA NÁS A ZLIKVIDUJEME.

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Likvidace společnosti představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace, tedy ke zrušení a zániku podniku v případech, kdy společnost není předlužená.

Pokud je společnost předlužená (aktiva jsou nižší než pasiva) je nutné podat insolvenční návrh a zahájit insolvenční řízení.

Likvidace podniku se využívá zejména v situaci, kdy se obchodní společnost jeví již jako podnikatelsky nepotřebná a je žádoucí ji nechat vymazat z obchodního rejstříku. Typicky se jedná o případy ukončení podnikání pod firmou obchodní společnosti.

Druhy likvidace společnosti

 • nucená - nedobrovolné ukončení podnikání, zde je likvidace firmy nařízená soudem v zákonem stanovených případech
 • dobrovolná - na základě rozhodnutí společníků (majitelů) společnosti - představuje častější případ zrušení firmy

Hlavním účelem zrušení společnosti (likvidace obchodní společnosti) je vyjasnění majetkových poměrů společnosti a vypořádání jejich majetkových vztahů, které povede k zániku společnosti a jejímu výmazu z obchodního rejstříku, a tedy k žádoucímu ukončení podnikání.

Vstupem společnosti do likvidace končí aktivní obchodní činnost takové společnosti a veškeré úkony směřují pouze k vypořádání aktiv a pasiv likvidované firmy a k jejímu následnému zrušení a zániku.

POMŮŽEME VÁM S UKONČENÍM OBCHODNÍCH KORPORACÍ I NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Provedou celou náročnou operaci za Vás .

Zabýváme se i rušením neziskových organizací - tedy likvidací spolků, rušením nadací a nadačních fondů apod.

Níže si prosím přečtěte, jaké úkony a činnosti budeme v rámci likvidace Vaší společnosti provádět a vykonávat.

V RÁMCI LIKVIDACE SPOLEČNOSTI ZAJISTÍME ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI

 • rozhodnutí valné hromady o vstupu společnosti do likvidace ve formě notářského zápisu
 • jmenování likvidátora a jeho zápis do obchodního rejstříku
 • určení, jaká bude odměna likvidátora
 • vypracování obou oznámení o vstupu společnosti do likvidace a jejich zveřejnění v Obchodním věstníku
 • sestavení zahajovací likvidační účetní rozvahy
 • sestavení soupisu jmění firmy v likvidaci
 • vypořádání majetkových vztahů, dluhů a pohledávek likvidované společnosti
 • sestavení konečné likvidační účetní závěrky
 • vytvoření návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku
 • sepsání seznamu společníků, kterým byl vyplacen podíl na likvidačním zůstatku
 • archivace dokumentů likvidované společnosti ve státním archivu
 • návrh na výmaz z obchodního rejstříku

Netrapte se sami složitým a zdlouhavým procesem likvidace společnosti a přenechte likvidaci své společnosti profesionálům!

Celý proces likvidace společnosti trvá dle složitosti případu cca 6 měsíců a jeho celková cena se pohybuje již od 19 900 Kč bez DPH  včetně všech poplatků.

 

Postup likvidace společnosti je odlišný v závislosti na tom, o jakou společnost se jedná, bude tedy jiný u likvidace s.r.o., likvidace akciové společnosti, likvidace občanského sdružení nebo likvidace družstva (likvidace bytového družstva). Vždy dojde k ukončení podnikání a následuje zánik firmy. Zpráva o průběhu likvidace, protokol o likvidaci, čestné prohlášení likvidátora a zpráva likvidátora jsou výstupy, které provádí likvidátor firmy. Likvidátoři jsou ti, kteří dělají likvidace firem. Existují i seznamy likvidátorů, jak uvádí Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Společnosti v likvidaci musejí podat návrh na zrušení společnosti (návrh na likvidaci společnosti). 

UKONČENÍ ČINNOSTI S.R.O.

Zánik s.r.o. je velmi častým jevem souvisejícím s ukončením podnikání společnosti s ručením omezeným. Máme dostatek zkušeností a víme, jak zrušit s.r.o., s likvidací společnosti s ručením omezeným máme dost zkušeností na to, aby zrušení sro proběhlo bez zbytečných potíží. Pokud je s.r.o. v likvidaci, ujme se toho likvidátor, který zná přesný postup likvidace společnosti, v tomto případě postup likvidace s.r.o. Likvidátor společnosti zajistí ukončení podnikatelské činnosti a jeho povinností je ukončení s.r.o. a následný výmaz z obchodního rejstříku. Zánik společnosti je otázkou několika měsíců. Nezajišťujeme však pouze likvidace sro, přestože je zrušení sro časté - v naší nabídce je i zánik akciové společnosti anebo zrušení obchodní společnosti jiné právní formy. Zrušení společnosti s ručením omezeným je tedy jen jednou z nabízených variant. Zánik obchodní společnosti pro Vás nebude nic obtížného, pokud se obrátíte na profesionály, kteří se likvidací společností živí.